PrivacyverklaringPrivacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Europhoto Netherlands kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Europhoto Netherlands en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- en/of afspraakformulier op de website aan Europhoto Netherlands verstrekt. Europhoto Netherlands kan in het contact- en/of afspraakformulier op de website www.europhoto.nl de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, Uw postcode en woonadres, Uw e-mailadres, Uw bedrijfsnaam en KvK-nummer en uw telefoonnummer (mobiel en/of vast).  

Waarom Europhoto Netherlands uw gegevens nodig heeft:

Europhoto Netherlands verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail, per post of telefonisch te kunnen benaderen, nadat u daarom heeft gevraagd t.b.v. bijvoorbeeld informatie aanvragen, offertes, facturen en/of opdrachten.

 

Toestemming:

Als u ons contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verstrekt, geeft u aan dat Europhoto Netherlands uw gegevens mag opslaan en voor de doelstellingen mag gebruiken zoals hierboven aangegeven.


Hoe lang Europhoto Netherlands uw gegevens bewaart:


Europhoto Netherlands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Is er wel een overeenkomst, dan zal Europhoto Netherlands zich houden aan de wettelijke verplichtingen, tenzij acties van u eerdere vernietiging rechtvaardigen.

 

Delen met anderen:


Europhoto Netherlands verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alléén met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen van uw websitebezoek:

Op de website, waaronder de webshop van Europhoto Netherlands worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Europhoto Netherlands gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies:

Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina's die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser, zie voor uitleg het artikel 'cookies instellen in uw browser'. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.


Google Analytics:


Europhoto Netherlands maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
 De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Europhoto Netherlands te kunnen verstrekken.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Europhoto Netherlands heeft hier geen invloed op. 


Europhoto Netherlands heeft Google geen toestemming gegeven om via Europhoto Netherlands verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens opvragen, inzien, aanpassen en/of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (Recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (= Wet op Vergetelheid). U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@europhoto.nl. Europhoto Netherlands zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging:

Europhoto Netherlands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van uw gegevens maakt Europhoto Netherlands gebruik van encryptie. De website van Europhoto Netherlands maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Europhoto Netherlands verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Europhoto Netherlands op via info@europhoto.nl

 

Aansprakelijkheid:

Europhoto Netherlands en haar medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvonden zonder onze toestemming.


Klachten:

Indien u gegronde redenen daartoe heeft, heeft u het recht bij de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht in te dienen over de manier waarop Europhoto Netherlands met uw gegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klachten te behandelen.