Disclaimer

Disclaimer


Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Verofilm International en Europhoto Netherlands accepteren geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent.


Alle informatie op deze website is puur informatief. Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Verofilm International en Europhoto Netherlands behouden zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op de websites.


Mocht u  op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden en/of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt middels onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.